Obchodní podmínky

 

V naší nabídce jsou uvedeny dva druhy cen:

běžné ceny: platí v případě, že se hlásíte či kursovné hradíte až po datu uzávěrky přihlášek či až přímo na místě v den konání kursu,

zvýhodněné ceny: platí pouze v případě, kdy nám přihlášku zašlete a kursovné uhradíte nejpozději sedm dní před konáním kurzu, je možno též použít e-mailu či pošty. Pokud tato podmínka nebude dodržena, není možno zvýhodněné ceny přiznat a případný rozdíl mezi uhrazenou zvýhodněnou a běžnou cenou od Vás bude požadován v hotovosti u prezence na kursu. V případě využití zvýhodněné ceny není možné storno přihlášky později než 7 dní před konáním školení. V případě nedodržení této podnínky vložné nevracíme, akceptujeme však účast náhradníka

Uzávěrka přihlášek je vždy 7 dní před konáním příslušného kursu, později pouze po telefonické dohodě.

Změna termínů a místa konání vyhrazena.

Po dokončení objednávky Vám nejprve el. obchod automaticky potvrdí objednávku, po zpracování objednávky naším pracovníkem obdržíte závazné potvrzení objednávky s pokyny k platbě. Teprve po tomto závazném potvrzení přihlášky provádějte úhradu na náš účet.

Organizační,  technické a obsahové zajištění školení:

BD Consult, s.r.o., Ing. Zdeněk Burda, Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, tel. 222 511 740,

IČO: 25615955

číslo účtu: Fio Banka 2300110948/2010

www stránky:

http://turnedr.ekosik.cz

http://www.bdconsult.cz

e-mail: turnedr2020@gmail.com

nebo: zburda1@gmail.com


Účastník či objednatel školení vyplněním a odesláním objednávky na kurz souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v této objednávce výše uvedenými společnostmi pro účel   zasílání obchodních sdělení  prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy účastník  přímo a účinně zašle výše uvedeným subjektům informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Výše uvedené subjekty prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy